Waar een wil is, is een weg

1
1224

NUNSPEET – De gemeente Nunspeet is driftig bezig bouwlocaties te zoeken en aan te wijzen voor het realiseren van nieuwbouwwoningen. Dat is geen gemakkelijke opgave omdat er niet veel locaties zijn en er vaak veel roering over een mogelijke locatie ontstaat, neem ’t Hul-Noord maar als voorbeeld daarvan.

Gelukkig zijn er meerdere nu al bekende of toekomstige bouwlocaties in de gemeente bekend, in grootte variërend van ruimte voor een paar woningen tot ruimte voor ca. 50 stuks. De locatie Kijktuinen is daar een goed voorbeeld van en in het actuele woningbouwplan “Woningbouw op maat 2019- 2020” worden er netto 122 woningen gerealiseerd. Een van de daarin opgenomen plannen is het plan Zonneheuvel, gelegen in de hoek Ericaweg-Plesmanlaan. Het plan is daar 15 appartementen en 6 woningen te gaan bouwen. 

Voor het CDA is die ontwikkeling, aldus de fractievoorzitter Koos Meijer, een prima stap vooruit, maar onze blik is breder, want naast dat terrein ligt het terrein van het voormalig sanatorium Valentijn. Al jaren ligt daar de planontwikkeling stil. Het hoofdgebouw is inmiddels weg en de directeurswoning staat er, weliswaar nu wat opgeruimd, vooral leeg te staan. En dat gebied staat (nog) niet op de lijst van potentiele woningbouwgebieden en dat vindt het CDA vreemd. Naar ons idee zijn daar goede mogelijkheden om uit de aldaar aanwezige impasse te komen door in dat gebied een passende woningbouw mogelijk te gaan maken. Een win-win situatie voor de gemeente, voor de eigenaar/projectontwikkelaar en voor de toekomstige bewoners van dat prachtige gebied. 

Het CDA heeft deze suggestie begin juli formeel aan het Nunspeetse college aangeboden, de beantwoording was daarop verbazingwekkend. ”Woningbouw ter plekke zou vanwege diverse aspecten een zeer lastige uitdaging worden, waarbij veel natuur in dat bosgebied verloren zou gaan”, einde citaat schriftelijk beantwoording van 23 juli jl. Alsof bij het realiseren van ’t Hul-Noord geen natuur verloren gaat en ja, elke bouwlocatie is meestal een lastige uitdaging. Voor het CDA geldt zeker hier: “waar een wil is, is ook een weg!”

1 REACTIE

  1. En hoe gaat de gemeente om met het stikstof arrest? Het lijkt me dat veel nieuwbouw plannen toch niet door kunnen gaan. De gemeente lijkt zich nergens iets van aan te trekken. De verstedelijking zet door.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here