Informatie over gebied Kijktuinen

4
848

NUNSPEET – Vandaag was in het gemeentehuis een informatiebijeenkomst over de toekomst van het gebied Kijktuinen. Naast de structuurvisie informeerde de gemeente ook over de concrete initiatieven die er zijn voor invulling van het gebied gelegen tussen de Harderwijkerweg, de Kienschulpenweg, de woonbuurt aan de Smithstraat en de woningen aan de Schotweg. Dit betreft twee plannen voor het zonnepanelenveld en een plan voor zorgwoningen.

In de Kijktuinen kunnen maximaal 100 woningen en circa 1 hectare zonnepanelen worden gerealiseerd. Uitgangspunt bij deze ontwikkeling vormen de cultuur-historische waarden van het landschap. Tot circa 1950 werd de locatie gekarakteriseerd door enkele groene houtwallen en singels. Deze houtwallen en singels worden bij de nieuwbouwontwikkeling hersteld. Hierdoor wordt de locatie opgedeeld in drie velden. Het veld aan de Kienschulpenweg en het middelste veld wil de gemeente daarbij ontwikkelen als woningbouwlocaties voor verschillende doelgroepen, zoals jongeren, senioren, starters en zorg in de categorieën sociaal en betaalbaar. De reden hiervan is dat in de huidige projectvoorraad een tekort is aan woningen voor deze doelgroepen en categorieën.

Het achterste veld wordt gereserveerd voor toekomstige uitbreiding van de begraafplaats Nunspeet-West. De huidige begraafplaats heeft nog ruimte voor ongeveer 25 jaar. Deze ruimte kan hierdoor tijdelijk worden benut als zonnepanelenveld.

Plan Kijktuinen ter inzage in het gemeentehuis

4 REACTIES

  1. Tijdens de bijeenkomst schijnt er door de gemeente gezegd te zijn dat hier ook een (drugs)verslaafdenopvang of iets in dergelijks komt.

    Wie weet hier meer over?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here