De Schakel en De Arend krijgen andere gebruikers

1
1472

NUNSPEET –  De scholen De Schakel aan de Randweg en De Arend aan de Albert Neuhuyslaan in Nunspeet gaan onderdak geven aan andere gebruikers. Dit met ingang van 1 augustus. Voor de overdracht worden beide gebouwen nog wel geïnspecteerd op eventueel achterstallig onderhoud en de daarmee gemoeide kosten.

De Schakel wordt gesloten door de Stichting Proo. De verantwoordelijke organisatie voor het openbaar onderwijs op de Noord-Veluwe heeft hiertoe besloten wegens gebrek aan voldoende leerlingen. Het Brinnummer dat wordt toegewezen door de overheid wordt door Proo wel meegenomen naar de dislocatie De Ontdekking. Deze school wordt daarmee de hoofdvestiging. Streven van Proo is op deze wijze en op deze plek weer te bouwen aan een sterke marktpositie voor het openbaar onderwijs.

In verband met ruimtegebrek in de Immanuelschool aan de Stationslaan heeft het bestuur van het christelijk nationaal schoolonderwijs de gemeente gevraagd het gebouw van De Schakel in gebruik te mogen nemen. De verwachting is dat het ruimtetekort ook in de toekomst blijft bestaan. Het tekort is tijdelijk opgelost met noodgebouwen en het gebruik van één lokaal van de Da Costaschool voor het hoogbegaafdenonderwijs.

De Immanuelschool doet in het kader van het huisvestingsplan ‘Extra oog voor de toekomst’ wel mee aan de ontwikkelingen voor het Integraal Kindcentrum Nunspeet West. Wanneer dit wordt gerealiseerd is nog niet bekend.

Stichting Educare heeft al in 2018 besloten de school De Arend voor bijzonder basisonderwijs te verhuizen naar het gebouw van De Wingerd aan de Oosterlaan. In verband met de terugloop aan leerlingen is hier voldoende ruimte beide scholen te huisvesten. Namens de gemeente heeft Educare het gebouw van De Arend wel in beheer gehouden in verband met contracten met de buitenschoolse opvang/behandeling van ’s Heeren Loo in twee lokalen van het gebouw. Dat eindigt nu.

In overleg met de Verschoorschool is gekeken naar de mogelijkheid van het huisvesten van het Junior College in het gebouw van De Arend. Dit in afwachting van nieuwbouw voor dit college bij het Nuborgh College. Door de verhuizing kan de huur worden opgezegd van de tijdelijke locatie aan de Elspeterweg en wordt het Junior College tijdelijk gehuisvest in een gebouw dat eigendom is van de gemeente.

Voor de gemeente betekent het dat de huurkosten voor het onderwijs worden verminderd. Ten aanzien van de eventuele herstelkosten van beide panden wordt nog bekeken wat hierin de verantwoordelijkheid is van zowel de Stichting Proo als de Stichting Educare.

1 REACTIE

  1. Er staat een fout in dit bericht. Niet de Arend wordt gesloten door stichting Proo, zoals vermeld in alinea 2, maar de Schakel

Laat een reactie achter op Aletta Waninge Annuleer reactie

Please enter your comment!
Please enter your name here