Verwarring over de door het college gehanteerde woningbehoeftecijfers ‘t Hul-Noord

2
1064

NUNSPEET –  Het concept-structuurplan voor de bouw van 450 tot 500 woningen in het gebied ’t Hul Noord in Nunspeet wordt voorlopig niet ter inzage gelegd. Het mag alleen worden gebruikt als basis om met de bewoners van het gebied in gesprek te gaan.

Dat is de uitkomst van een ruim tweeëneenhalf uur durende discussie in de raadscommissie Ruimte. Alle partijen vinden dat de woningbouwcijfers onvoldoende zijn onderbouwd en hierover meer duidelijkheid moet worden gegeven aan de hand van de onder meer dit jaar vast te stellen nieuwe woonvisie.

Wethouder Jaap Groothuis krijgt dan ook niet het benodigde krediet van 125.000 euro voor de verdere uitwerking van de plannen. Hij komt nog met een voorstel om een krediet voor de inspraak. Dat wordt dan gelijktijdig behandeld in de gemeenteraad met de concept-structuurvisie voor de Kijktuinen. Dat plan mag wel rekenen op brede steun al wordt over de definitieve invulling wel verschillend gedacht. De raad trekt voor de verdere uitwerking van dit plan 175.000 euro beschikbaar. Hierin zijn ook de benodigde sloopkosten opgenomen.

Inspreker Hans van Renselaar gaf aan dat de door de wethouder gehanteerde woningbouwcijfers rammelen. En gebruik wordt gemaakt van rapporten die nog niet eens zijn vastgesteld. Dat maakt volgens hem dat de plannen voor ’t Hul Noord totaal niet zijn onderbouwd en daaraan ook geen enkele waarde kan worden toegekend. Ook wijst hij op een nog lopende rechtszaak rond het voorkeursrecht dat door de gemeente op het gebied is gelegd. De basis voor elke besluitvorming ontbreekt volgens hem. 

Rein van Klompenburg zegt dat de bewoners is beloofd mee te mogen denken over de invulling van het gebied. Daarvan is in het voorstel van het college geen enkele sprake. Ook vindt hij dat beloofde alternatieven ineens ontbreken. Hij heeft het idee dat zaken worden weggemoffeld. “De plannen worden doorgedrukt en daarbij wordt spierballentaal gebruikt om de burger af te bluffen.”

Arjan van Asselt ziet de plannen, met een woordspelling naar de naam van de wethouder, als groothuiswaanzin. Hij vindt dat eerst zaken als de bereikbaarheid van Nunspeet moeten worden verbeterd voor aan verdere woningbouw kan worden gedacht. Het plan voor ’t Hul Noord moet wat hem betreft naar de prullenbak worden verwezen.

Meerdere fracties vinden dat woningbouw nodig is om mensen die een woning willen deze kunnen krijgen en niet worden gedwongen te verhuizen. Evert Leusink (ChristenUnie) zegt dat in het verleden duidelijk te weinig is gebouwd. Hij wil, net als de andere fracties, echter complete duidelijkheid wanneer het gaat om het benodigd aantal woningen dat is gewenst. Daarover bestaat, zo vindt iedereen, nu te veel onduidelijkheid.

PvdA/GroenLinks en VVD voelen op zich niets voor woningbouw in ’t Hul Noord omdat ze dit gebied te kostbaar vinden. De eerste partij ziet het liefst tijdelijke woningen verrijzen in de Kijktuinen. Maar daar voelt wethouder Groothuis niets voor op dit moment. Het gaat om zo’n honderd woningen.

2 REACTIES

  1. Een oprecht compliment voor onze raadsleden die gezamenlijk als coalitie en oppositie het College op een waardige wijze tot de orde hebben geroepen. Alleen Gemeentebelang bleef blindelings achter dit onzalige plan staan, wat jammer!
    Maar goed de naam zegt het al: Gemeente-belang en dat is dus iets heel anders dan inwoners-belang zo blijkt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here