Inwoners betrokken bij herontwikkeling Edzard Koningspark

1
657

NUNSPEET –  Burgers gaan door de gemeente betrokken worden bij de herontwikkeling van  het Edzard Koningspark in de wijk De Brake in Nunspeet.

Het is een eerste proef met burgerparticipatie. De gemeente wordt hierbij ondersteund door het adviesbureau Spectrum. Voor de proef wordt een nieuwe bestuursstijl gevraagd. De gemeente geeft de kaders en het proces, de uitkomst wordt overgelaten aan inwoners en direct betrokkenen. Spectrum begeleidt ambtenaren, raad en college van burgemeester en wethouders maar ook de burgers die gaan deelnemen aan de proef.

Het Edzard Koningspark is door kwaliteitsverlies en ouderdom aan renovatie toe. De laatste jaren is de renovatie uitgesteld in verband met onderzoek naar de toekomstige locatie van het Integraal Kindcentrum Oost in de wijk Nunspeet-Oost. Dit centrum wordt nu gevestigd op het terrein waar autobedrijf De Witte is gevestigd.

In 2018 zijn twee ontwerpen gemaakt voor het renoveren van het park. Daarin is nog geen gevolg gegeven omdat later is besloten dat de renovatie een goede casus is voor een pilot met burgerparticipatie. De gemeente geeft aan dat een zorgvuldig proces moet worden gevolgd om de proef te laten slagen.

Onder meer worden informatiebijeenkomsten gehouden, wordt er aandacht aan geschonken op de gemeentelijke informatiepagina, via social media, periode nieuwsbrieven en in gesprekken met inwoners en betrokken partijen.

Gezorgd moet worden dat bij de pilot een representatieve vertegenwoordiging van de betrokken inwoners van de wijk een stem krijgt. Voor de gemeenteraad is een andere rol weggelegd dan dat de leden gewend zijn. De raad wordt niet zozeer betrokken bij het proces maar moet alleen controleren of het geheel rechtvaardig verloopt.

Voor de renovatie is inmiddels al geld beschikbaar. Voor de vervanging van de rasters is  twintigduizend euro gereserveerd, voor het vervangen van het bruggetje 46.500 euro en voor de vervanging van de oeverbeschoeiing 25.000 euro. Vanuit het overschot van 2018 is daarnaast nog eens 35.000 euro voor de renovatie uitgetrokken.

Door de provincie Gelderland heeft inmiddels toegezegd vijftig procent van de begeleidingskosten van Spectrum te vergoeden. Deze kosten zijn in totaal geraamd op veertigduizend euro. Omdat het plan nog verder vorm moet worden gegeven is, zo zegt het college van burgemeester en wethouders, nog niet duidelijk hoeveel de te nemen maatregelen uiteindelijk gaan kosten. Getracht wordt wel de renovatie te bekostigen uit de al beschikbare bedragen.

Het park dankt de naam aan de kunstschilder, aquarellist, etser en illustrator Edzard Willem Koning die leefde van 1869 tot 1954. Hij kreeg vooral bekendheid door zijn bijdragen aan de Verkade-albums en zijn litho’s voor Van Eedens De kleine Johannes. Hij woonde en werkte lang in Nunspeet. In die tijd was hij lid van het schilder- en tekengenootschap Harderwijk. Veel van zijn werken zijn in het bezit van het Kröller-Müller Museum. Het park ligt in de Nunspeetse schilderswijk.

 

1 REACTIE

  1. Wat een verassing,maar heel goed. Maar Burgerparticipatie?

    Wij die tegen het park aan wonen Albert Neuhuyslaan en regelmatig contact hebben met de verantwoordelijke hebben hier nog geen bericht van ontvangen en horen bij toeval dat er een artikel in Nunspeet.Nu staat over het park.

    Ik ga het uitprinten en mijn buren inlichten!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here