Plannen voor de ontwikkeling van het landgoed De Grote Wiede aangepast

0
827

HULSHORST – De plannen voor de ontwikkeling van het landgoed De Grote Wiede zijn aangepast. Hiervoor zijn in een eerder stadium al gronden aangekocht bij de zorgboerderij aan de Rijnvis in Hulshorst. 

Eén van de grootste wijzigingen is de komst van een beheerderswoning. Deze is nodig om de ontwikkeling van het landgoed en de zorgboerderij-/woningen mogelijk te maken. Ook is de (kap)schuur geïntegreerd in het woonzorggebouw om een hof en gebouw met allure te creëren.  Volgens het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders zijn er ruimtelijk geen bezwaren tegen dit grotere gebouw.

Door zorgboerderij en biologisch landbouwbedrijf De Grote Wiede is in het verleden drie hectare bos en zes hectare agrarische grond aangekocht. Op een deel van de agrarische grond wil men zorgwoningen realiseren. In eerste instantie ging het om een plan voor de bouw van een zorgwoning/gebouw voor tien bewoners, van wie acht bewoners 24-uurs zorg behoeven en twee bewoners begeleid zelfstandig kunnen wonen. Daarnaast twee woningen voor de huisvesting van begeleiders en drie levensloopbestendige woningen voor senioren. 

Dit plan, een voortzetting van eerdere plannen, kreeg in 2011 groen licht van zowel het college als de meerderheid van de commissie Ruimte en Wonen. Vanwege economische omstandigheden bleek het plan echter niet uitvoerbaar.

In het nieuwe plan is de bouw gepland van een beheerderswoning aan de noordzijde van het landgoed. Hier is ook de toegang tot het landgoed geplant. De woning is bedoeld voor de beheerder van het landgoed. Hiernaast wil men hier ook voorzieningen in het kader van het landgoed realiseren, zoals fietsenstallingen en een informatiedesk. De bouw is nodig om de realisatie van het landgoed mogelijk te maken, de kosten zijn flink hoger dan eerder ingeschat.

In het gewijzigde plan is de schuur niet meer als bijgebouw opgenomen maar geïntegreerd in het hoofdgebouw. Een andere wijziging is dat de drie zorgwoningen, aanvankelijk bestemd voor senioren, nu worden bestemd voor cliënten met een beperking die wel zelfstandig en gezamenlijk kunnen wonen.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here