Koninklijke Onderscheidingen in de gemeente Nunspeet

0
1863

NUNSPEET – Vandaag op 26 april heeft burgemeester de heer B. van de Weerd elf Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan inwoners van de gemeente Nunspeet, allen werden Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

Vanwege het aantal uitreikingen is een verdeling gemaakt in twee groepen. De onderscheidingen werden uitgereikt in de raadzaal van het gemeentehuis.

Mevrouw D. (Irene) Bruijnes-Koele

Mevrouw Bruijnes heeft zich gedurende de periode 1974 tot heden voor diverse maatschappelijke taken ingezet. Al 45 jaar zet zij zich in voor de Hervormde Gemeente Nunspeet in diverse taken. Ze is o.a. psychopastoraal begeleider bij de Hervormde Gemeente Nunspeet. Als vrijwilliger heeft ze vijftien jaar in de DABAR-commissie gezeten, ter ondersteuning van het evangelisatiewerk op camping Polsmaten in Nunspeet. Als collectant was ze actief voor de Nierstichting Nederland én Nunspeet en Stichting Nunspeet en Ontwikkelingssamenwerking (NEON). Bij verzorgingshuis De Bunterhoek, afdeling De Marsse, begeleidt ze activiteiten. Als Taalmaatje zet ze zich in namens Stichting Vluchtelingenwerk (afdeling Nunspeet). Mevrouw Bruijnes is een sociaal mens die veel voor anderen over heeft en altijd klaarstaat voor iedereen zonder daarbij op de voorgrond te treden. Zij staat bekend als een fijne en trouwe vrijwilligster.

De heer J. (Johan) van Ouwendorp

De heer Van Ouwendorp heeft zich van 1980 tot heden voor diverse maatschappelijke taken ingezet. Hij was secretaris van het dagelijks bestuur van de Centrale diaconie van de Hervormde Gemeente Nunspeet. Twintig jaar lang was hij bestuurslid (secretaris) bij Stichting De Tweede Mijl. Ruim twintig jaar is hij al actief vrijwilliger bij Dorcas, een christelijke hulporganisatie die actief is in Oost-Europa en Afrika. Als secretaris van de Stichting Filadelfia zet hij zich sinds een aantal jaren in als vrijwilliger. De heer Van Ouwendorp wordt gekend om zijn eindeloze inzet, enthousiasme en motivatie. Altijd is hij beschikbaar om tot hulp te zijn voor de allerarmsten. 

De heer G. (Geurt) de Zwaan

De heer De Zwaan heeft zich van 1977 tot heden voor diverse maatschappelijke taken ingezet. Ruim 25 jaar is hij inmiddels zeer actief als koster bij de Hervormde Gemeente Nunspeet. Hij is al ongeveer vijftig jaar lid van de voetbalvereniging Hulshorst. In al die jaren was en nog steeds is hij actief voor de vereniging als zeer veelzijdig vrijwilliger, waarvan ruim twintig jaar als bestuurslid. Als persoon staat de heer De Zwaan bekend als een zeer betrokken en sociaal persoon die, als er zorgen, ziektes of tegenslagen zijn bij familie/vrienden/buren/bekenden, klaarstaat om te helpen.

De heer U. (Uilke) de Boer

De heer De Boer heeft zich gedurende de periode 1993 tot heden voor diverse maatschappelijke taken ingezet. Hij was tien jaar wijkouderling bij de Protestantse Gemeente Nunspeet. Vele jaren was hij vrijwilliger bij Protestants christelijk welzijnswerk Het Venster voor de klussendienst. Twaalf jaar is hij al actief bij de Elspeet Memorial Tour (jaarlijkse tocht in mei in de gemeente Nunspeet met historische legervoertuigen). Als secretaris bij de Protestantse Gemeente Nunspeet is hij formeel bestuurslid, maar ook is hij zeer actief binnen de werkgroep Oranjemarkt. Bij de Stichting Historisch Museum Elspeet is hij sinds enkele jaren suppoost/begeleider. Ieder vrij uurtje besteedt hij om geld of goederen in te zamelen voor allerlei goede doelen. Dit alles doet hij geheel op vrijwillige basis. De heer De Boer is een man die met alles wat hij doet, denkt aan de minderen in de samenleving.

Mevrouw M.J. (Marja) Folmer

Mevrouw Folmer heeft zich van 1991 tot heden voor diverse maatschappelijke taken ingezet. Zij is al vele jaren vrijwilliger bij de Gereformeerde Gemeente in Elspeet. Als vrijwilliger zet zij zich ook in voor de Commissie Vakantieweken voor mensen met een beperking. Bij de christelijke bibliotheek Tolle Lege in Elspeet is zij nu ruim twintig jaar actief. Als secretaresse voor de Stichting Ontmoeting, comité Nunspeet, is ze betrokken bij diverse activiteiten. Twintig jaar is ze inmiddels mantelzorger voor een familie die ze kent vanuit de kerk, en ze biedt hulp en begeleiding aan hun gehandicapte kind. Voor het Reumafonds loopt ze al geruime tijd de jaarlijkse collecte in haar wijk. Zij is actief als vertrouwenspersoon op de Eben Haëzerschool in Elspeet. Voor Helpende Handen, afdeling Veluwe, is ze nu bijna vijftien jaar secretaresse. Tevens is ze vrijwilliger bij Zorgcentrum Oranjehof in Elspeet. Mevrouw Folmer zet zich met veel liefde en inzet in voor behoeftige naasten. Zij regelt graag verschillende activiteiten om vooral mensen met een beperking een plezierige tijd te geven en is trouw en nauwgezet in haar vrijwilligerswerk.

De heer D. (Dick) van de Kolk

De heer Van de Kolk heeft zich van 1988 tot heden voor diverse maatschappelijke taken ingezet. Voor de Hartstichting is hij al meer dan dertig jaar collectant. Bij het Christelijk Mannenkoor Salvatore is hij zeer actief bestuurslid en muziekcommissaris. Hij was vijf jaar lang curator en mantelzorger voor zijn tante. Vanuit Nunspeet, ver buiten Amsterdam, heeft hij vrijwilligerswerk verricht in het Hospice Kuria in Amsterdam voor Stichting Vrijwilligers Kuria. Sinds een aantal jaren is hij eenmaal per twee weken gastheer op de spoedeisende hulp via Stichting Johanniter Hulpgroep Harderwijk in ziekenhuis St. Jansdal in Harderwijk. Al vele jaren is hij het ‘gezicht’ aan de balie in het gemeentehuis van Nunspeet, en zeer betrokken bij en plichtsgetrouw in zijn werk. Naast deze functie is hij ook ambtenaar van de burgerlijke stand. Dick is een stabiele factor op de afdeling. Hij staat altijd voor iedereen klaar om te helpen.

Groep 2 

De heer J. (Johan) de Haan

De heer De Haan heeft zich van 1989 tot heden voor diverse maatschappelijke taken ingezet. Ruim vijftien jaar was hij ouderling bij de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nunspeet. Hij vervulde de functies van secretaris en voorzitter bij de Kiesvereniging Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). Als secretaris en voorzitter van de Gereformeerde Bijbel Stichting (GBS) comité Nunspeet was hij 25 jaar actief. Ook trad hij toe tot het algemeen bestuur van de vereniging voor voortgezet Onderwijs op reformatorische grondslag voor Apeldoorn en omstreken. Hij is spreker bij de weeksluiting bij Protestants christelijk welzijnswerk Het Venster. Sinds enkele jaren vervult hij het ambt van ouderling en scriba bij de Christelijke Gereformeerde Kerk in Doornspijk. Meerdere keren per jaar verzorgt hij bijbelkringavonden in de gemeente en weeksluitingen in wijkontmoetingscentrum Hart van Thornspic in Doornspijk. De heer De Haan wordt gekend als een persoon die op een bescheiden wijze invulling geeft aan zijn vele vrijwilligerstaken. Hij treedt niet op de voorgrond, tenzij dat van hem wordt gevraagd en neemt zijn verantwoordelijkheden heel serieus. 

Mevrouw T. (Trijntje) van Dijk-Zwiers

Mevrouw Van Dijk heeft zich van 1980 tot heden voor diverse maatschappelijke taken ingezet. Ze zet zich in als vrijwilliger binnen de Protestantse Kerk Nunspeet. Vele jaren was ze een zeer actief en betrokken lid van Passage, christelijk maatschappelijke vrouwenbeweging; al 23 jaar actief als coördinator van de reiscommissie. Ruim twintig jaar is mevrouw Van Dijk vrijwilligster binnen de Zorggroep Noordwest Veluwe bij de dagbesteding iedere dinsdagmorgen. Mevrouw Van Dijk is een krachtige vrouw, een steunpilaar voor haar omgeving, die nooit stilzit, nooit klaagt en ogenschijnlijk geen vermoeidheid kent, maar met haar trouwe hulp en haar tomeloze energie staat zij anderen bij waar zij kan: schoonmaken, eten koken, boodschappen doen, verstellen van kleding, rondje wandelen met de zieke, ziekenhuizenbezoeken et cetera. In haar persoonlijke leven heeft zij verschillende tegenslagen meegemaakt, maar altijd bleef zij een helpende hand en zorg voor de medemens bieden, bescheiden, ijverig en belangeloos.

De heer K. (Kees) Staal

De heer Staal heeft zich van 1991 tot heden voor diverse maatschappelijke taken ingezet. Sinds ruim 25 jaar is hij zeer actief betrokken bij en oprichter/bestuurslid van de Stichting Ruimte voor Chaltsch in Wit-Rusland. Gedurende bijna tien jaar bekleedde hij het ambt van wijkouderling voor het centrum en was hij voorzitter van de Evangelisatiecommissie van de Protestantse Kerk in Nederland (Driestwegkerk). Als bestuurslid van de Stichting Drinkwater Roemenië zet hij zich op velerlei wijze met veel betrokkenheid in. Voor een oude vriendin uit Vierhouten verzorgt hij al meerdere jaren de tuin, en sinds het overlijden van haar man is hij mantelzorger voor haar. De heer Staal is een zorgzaam persoon die altijd klaarstaat om mensen in nood te helpen en dit allemaal heel normaal vindt.

Mevrouw H. (Henny) Bonenberg-Timmer

Mevrouw Bonenberg heeft zich van 1974 tot heden voor diverse maatschappelijke taken ingezet. Als lid van de oudercommissie van de Da Costaschool (basisschool) heeft zij zich actief ingezet. Dertig jaar was zij wijkhoofd/coördinator voor de Maag Lever Darm Stichting. Ze is vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Nunspeet. Meer dan 35 jaar heeft ze veel en op trouwe wijze mantelzorg verleend aan verschillende familieleden. Ruim twintig jaar is ze vrijwilliger bij Dorcas, een internationale organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Ze heeft veel gecollecteerd voor de Hartstichting. Namens Protestants christelijk welzijnswerk Het Venster is ze maaltijdbezorger. Mevrouw Bonenberg is haar leven lang al zeer betrokken bij haar medemens en zet zich sinds jaar-en-dag geheel belangeloos in voor het goede doel, naast haar drukke taak als huisvrouw, moeder en coupeuse. Een van de (telkens terugkerende) activiteiten is ‘mantelzorger voor zieke en/of oude familieleden’. Voor haar is het vanzelfsprekend dat ze dat doet. Daarin is ze zeer trouw, precies en nauwgezet. Zo maakt ze op haar manier het verschil. 

De heer P. (Peter) Foppen

De heer Foppen heeft zich van 1976 tot heden voor diverse maatschappelijke taken ingezet. Meer dan veertig jaar is hij actief voor de Nederlands Gereformeerde Kerk, inmiddels ‘De Brug’ genaamd. Bijna veertig jaar was hij mantelzorger voor zijn moeder en de tante van zijn echtgenote. Als lid van het bestuur van Stichting Dorcas was de heer Foppen twintig jaar actief. Hij zette zich in als secretaris van het bestuur van Vereniging Christelijk Schoolonderwijs (CNS) in Nunspeet. Met zijn gezin verleende hij pleegzorg en voor die tijd een jaar crisisopvang van uit-huis-geplaatste kinderen. Als voorzitter van het bestuur van Stichting Ons Huis was hij een aantal jaren actief. Ook is hij enkele jaren lid geweest van de Wmo-raad van de gemeente Nunspeet. De heer Foppen zet zich met hart en ziel in voor de (vrijwilligers)organisaties waarbij hij betrokken is. Vaak heeft hij in lastige omstandigheden partijen bij elkaar kunnen brengen en houden vanwege zijn persoonlijke en vertrouwenwekkende manier van optreden en communiceren. Hij hield doelen, die bereikt moesten worden voor een organisatie, goed helder. Die doelen vervolgens realiseren op een wijze waarin iedereen zich kon vinden met een groot draagvlak voor het te volgen proces, is een van zijn sterke kanten.

 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here