Plannen woningbouw terrein voormalige Kijktuinen

2
1086

NUNSPEET –  Er wordt gewerkt aan plannen voor woningbouw op de terreinen van de voormalige Kijktuinen aan de Kienschulpenweg in Nunspeet. Realisatie van betaalbare woningen voor jongeren is daarbij één van de mogelijke alternatieven welke wordt meegewogen. 

Uit het antwoord van het college van burgemeester en wethouders op vragen van de fractie van PvdA/GroenLinks blijkt dat een deel van de locatie wordt gereserveerd voor toekomstige uitbreiding van de begraafplaats Nunspeet-West. Daarbij wordt tevens onderzocht of deze ruimte deels een tijdelijke uitbreiding kan krijgen voor huisvesting van bijzondere doelgroepen. Hierover vindt overleg plaats met de woningcorporatie Omnia.

De verwachting is dat plaatsing echter niet op korte termijn kan. Voor de ontwikkeling van de gronden is toestemming van de provincie Gelderland vereist. Dat maakt ook dat het college aangeeft niet in te gaan op het verzoek van de fractie van PvdA/GroenLinks op korte termijn de locatie van de Kijktuinen geschikt te maken voor het plaatsen van semipermanente woningen. Verzoek was het aanwezige groen daarbij zo veel mogelijk in stand te houden.

Er wordt geen grond gezien nu al een communicatieplan op te stellen om voornamelijk jongeren te attenderen op de mogelijkheden op korte termijn in aanmerking te komen voor een semipermanente woning. De verwachting is dat op korte termijn de raad een voorstel over de gewenste invulling van de locatie kan worden voorgelegd. 

2 REACTIES

  1. Hoe voorspelbaar!! dit goede idee komt van de oppositie, en dat voert de gevestigde orde Gemeentebelang/SGP natuurlijk niet uit.
    Stel je voor zeg: in Nunspeet iets uitvoeren wat door de oppositie is bedacht, echt niet!!!
    Uitbreiding van de begraafplaats is helemaal niet aan de orde, de Kijktuinen liggen daar veel te ver vandaan maar dit wordt nu als argument aangevoerd, dit is gewoon dikke onzin.
    Het te benutten terrein daar is ook veel groter dan de Kijktuinen alleen, er ligt nog heel veel grond braak tegen de Schotweg aan.

    • Je loopt te raaskallen. Er ligt absoluut geen grond braak tegen de Schotweg aan. Allemaal eigendom van particulieren. Of ben je een socialist die grond wil jatten?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here