Gemeentebelang wil voldoende sociale woningen

0
584

NUNSPEET- Gemeentebelang Nunspeet maakt zich zorgen over het aantal beschikbare woningen in de sociale sector in de gemeente Nunspeet. Om duidelijk te krijgen of deze zorgen in de toekomst kunnen worden weggenomen heeft raadslid Corrie Jansen hierover schriftelijke vragen aan het college gesteld.

Ontwikkelingen

Corrie Jansen geeft aan dat de fractie zich zorgen maakt over de aantallen en beschikbaarheid van sociale huurwoningen in de gemeente. “Wij vinden dat iedere inwoner van onze gemeente recht heeft op een passende, betaalbare woning en wij zullen ons daar blijvend voor inzetten” aldus Corrie Jansen. 

In de prestatieafspraken tussen de gemeente Nunspeet en Omnia Wonen is te lezen dat er 100 woningen verkocht mogen worden en er de komende 9 jaar 150 woningen bij zullen komen. Dat zijn per saldo slechts 50 nieuwe sociale huurwoningen. Wij lezen in die afspraken ook dat er op Molenbeek fase twee, 25 sociale huurwoningen gebouwd zullen worden. Gemeentebelang vraagt zich af of er dan tot 2027 nog 25 nieuw te bouwen woningen overblijven.

Benodigd

Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat er per jaar zo’n 100 jongeren uit de gemeente vertrekken die hier wel willen blijven wonen en er wonen 450 personen illegaal in voor op onze vakantieparken. Ook van deze groepen zal een groot gedeelte in de toekomst een woning in de sociale sector nodig hebben en is daar dan wel een woning voor?

Vragen
Om helderheid te krijgen in de actuele stand van zaken stelde Corrie Jansen een aantal vragen. Met de antwoorden kan verder gekeken worden of en hoe beleid bijgesteld moet worden. Ze vraagt onder andere of een onderzoek naar de benodigde woningen al uitgevoerd is wat gepland stond voor 2017. Gemeentebelang wil vooral graag weten wat er uit dit onderzoek gekomen is. Met name ook hoeveel goedkope en duurdere sociale huurwoningen er in onze gemeente zijn en of die verhoudingen goed zijn.

Wachttijden
Inwoners klagen nog steeds over te lange wachttijden om een huurwoning te bemachtigen in de gemeente Nunspeet. Dit ziet Corrie Jansen terug op de site met toewijzingen van huurwoningen van de corporaties en daarom vindt Gemeentebelang het ook belangrijk dat er voldoende nieuwe sociale huurwoningen bij komen om in te lopen richting een acceptabele wachttijd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here