Natuurbegraafplaats in Elspeet

2
980

ELSPEET – Het verzet van de dorpsvereniging Elspeet ten spijt wil het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders meewerken aan de komst van een natuurbegraafplaats in Elspeet. 

Het verzoek is al in 2014 ingediend door de eigenaren van het Elspeterbos. In 2015 werd door het college besloten, na overleg met de betrokken raadscommissie, in principe mee te werken aan het verzoek. Dat het toen niet tot een verdere uitwerking kwam had te maken met het groeiende aantal initiatieven voor natuurbegraafplaatsen. Dat was voor de provincie Gelderland aanleiding hiervoor een ruimtelijk beleid te ontwikkelen.

Inmiddels is dat beleid er en kan op grond daarvan door de gemeente Nunspeet alsnog medewerking worden verleend aan het verzoek dat maandagavond in de raadscommissie Ruimte en Wonen aan de orde komt. Voorstel is wel de aanleg in fasen te doen plaatsvinden. Het gaat om tweemaal zeven hectare. 

Ten opzichte van de eerste aanvraag is de locatie wel enigszins gewijzigd. Gekozen is voor een naaldbosgebied dat grenst aan conferentieoord Mennorode aan de Apeldoornseweg. Hier kunnen maximaal 750 graven worden gerealiseerd. Het gebied moet wel worden afgerasterd om overlast van wilde zwijnen te voorkomen. 

De graven worden gedurende een periode van dertig jaar uitgegeven. Na de laatste begrafenis kan de natuur weer ongestoord haar gang gaan. Er mogen geen grafstenen worden geplaatst, alleen een kleine zwerfkei. Graven mogen niet worden geruimd. 

De directie van Mennorode heeft zich positief uitgesproken over het initiatief. Men beschikt over een kapel en parkeerruimte die gebruikt kunnen worden voor afscheidsdiensten. 

In 2015 keerde de dorpsvereniging Elspeet zich tegen het initiatief. De bezwaren waren vooral gericht op verstoring van rust vanwege de verwachte bezoekers. Ook werd gevreesd voor schade aan de natuurlijke omgeving, ecologische structuren en beschermde diersoorten. De vereniging heeft tot nu toe nog niet gereageerd op het nieuwe voorstel.

2 REACTIES

  1. Er zijn al genoeg onderzoeken geweest waaruit blijkt dat natuurbegraven absoluut niet goed is voor de ecologische balans in een bos. Centen gaan in dit geval dus voor het rentmeesterschap.. Beter niet doen!

  2. Graag zou ik willen weten wanneer deze begraafplaats operationeel gaat worden.
    Zijn er wellicht al prijzen en mogelijkheden bekend.

    Alvast bedankt voor de te nemen moeite.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here